M88.com Khi người hâm mộ Juventus, tôi cũng đã đến Sao Paulo, chỉ để xem Maradona.

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 hôm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ý Franchesco đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với Radio Radio, và ông nhớ lại chính Maradona. Tình yêu và sự tôn trọng. boh nói: “Tôi cũng đã đến Sân vận động Sao Paulo là người hâm mộ Juventus,… Continue reading M88.com Khi người hâm mộ Juventus, tôi cũng đã đến Sao Paulo, chỉ để xem Maradona.