Lampad: Rất may mắn dạy cho tôi câu lạc bộ, tôi hy vọng đủ để M88 thời gian dài ở đây.

Happy Sports ngày 5 tháng 12 bây giờ được lấy từ Lampad, Chelsea đã diễn ra trong 18 tháng qua, mùa giải trước, trong trường hợp của Quân đội Xanh gặp phải tiêm một mũi tiêm, Lampad Saurium Sauri trở thành người đứng đầu đội này. Ông nói rằng anh ta đã mong đợi rằng… Continue reading Lampad: Rất may mắn dạy cho tôi câu lạc bộ, tôi hy vọng đủ để M88 thời gian dài ở đây.

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Yingchao, vòng 11, Chelsea Home hoan nghênh Puriz. Chelsea ra mắt: 16-Men Di, 24-Lis-James, 15-Zuma, 6-Tiago-Silva, 21-cheryville, 7-Canter, 19 – Núi, 29- Harfiz, 22-Ziejih, 18-Jiri, 11-Vernner thay thế: 1-KA PA, 14-Ludig, 28-Châu Á Pierika, 5- , 17-Kovicic, 10-plysic, 9-abraham Leeds, Saixuan: 1-Messly, 2 – Luke – Ailin, 5-Kohe, 6-Cooper, 15-Dallas, 23-Phillips, 43-Crhe, 10-Aliuski, 18-Rafenia, 22-Jack- Harrison, 9-Bandord, thay thế: 13-Casilla, 14-Diego, 21-strutuk, 17 tổ chức Kos Tháp, 7-Povida, 11-Roberts, 20-Rodrigo, <!– ->

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Yingchao, vòng 11, Chelsea Home hoan nghênh Puriz. Chelsea ra mắt: 16-Men Di, 24-Lis-James, 15-Zuma, 6-Tiago-Silva, 21-cheryville, 7-Canter, 19 – Núi, 29- Harfiz, 22-Ziejih, 18-Jiri, 11-Vernner thay thế: 1-KA PA, 14-Ludig, 28-Châu Á Pierika, 5- , 17-Kovicic, 10-plysic, 9-abraham Leeds, Saixuan: 1-Messly, 2 – Luke – Ailin,… Continue reading Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Yingchao, vòng 11, Chelsea Home hoan nghênh Puriz.
Chelsea ra mắt:
16-Men Di, 24-Lis-James, 15-Zuma, 6-Tiago-Silva, 21-cheryville, 7-Canter, 19 – Núi, 29- Harfiz, 22-Ziejih, 18-Jiri, 11-Vernner
thay thế: 1-KA PA, 14-Ludig, 28-Châu Á Pierika, 5- , 17-Kovicic, 10-plysic, 9-abraham
Leeds, Saixuan: 1-Messly, 2 – Luke – Ailin, 5-Kohe, 6-Cooper, 15-Dallas, 23-Phillips, 43-Crhe, 10-Aliuski, 18-Rafenia, 22-Jack- Harrison, 9-Bandord,
thay thế: 13-Casilla, 14-Diego, 21-strutuk, 17 tổ chức Kos Tháp, 7-Povida, 11-Roberts, 20-Rodrigo,
<!–
->

ESPN: Chelsea tháng 1 M88.com sẵn sàng bán Tomo và Ludig

Báo cáo từ bỏ ngày 5 tháng 12 đã báo cáo rằng Chelsea sẵn sàng bán Lidig và Tomury vào mùa đông. Kể từ mùa này, Ludig và Tomo chỉ được chơi một lần trong Premier League, và Lampard tin tưởng nhiều hơn vào Tiago-Silva và sự kết hợp của Zhongwei. Theo ESPN, Ludge nghĩ… Continue reading ESPN: Chelsea tháng 1 M88.com sẵn sàng bán Tomo và Ludig

Wenge: Sự hiệp nhất và tính cách của Jirrilu M88 đặc biệt, anh ấy là một tiền đạo nhóm thực sự

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12 năm nay, tại Champions League trong tuần này, Chelsea 4-0 Chiến thắng Seville, Blue Army, Frontier Gulu đã dàn dựng một Big Big. Huấn luyện viên huyền thoại của Arsenal, Wen Gigna đã được thêm vào đồng bào của mình, và ông tin rằng Jili không chỉ… Continue reading Wenge: Sự hiệp nhất và tính cách của Jirrilu M88 đặc biệt, anh ấy là một tiền đạo nhóm thực sự

Lakitach: Seville biết khả năng M88.com của Real Madrid, chúng tôi chắc chắn sẽ đi hết

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, Seville sẽ gặp Royal Madrid trong vòng Western A, mùa này trở lại Seville trong mùa này. Đối mặt với Real Madrid. Seville vừa được ở Chelsea tại Champions League, và Lakitic nói trong một cuộc phỏng vấn với Mahat. Bây giờ nó là cần thiết để… Continue reading Lakitach: Seville biết khả năng M88.com của Real Madrid, chúng tôi chắc chắn sẽ đi hết