Van Persie: Maradona một lần M88 ca ngợi chân trái của tôi tinh tế anh ấy và rất độc đáo.

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin tức Truyền thuyết bóng đá Argentina trước đây Maradona chết, tận hưởng 60 tuổi. Van Persie về phía trước của Mười ba và Arsenal đã nói về rìa của Maradona, ông nói rằng Maradona rất độc đáo ở Maradona hoặc là một người bình thường. Năm… Continue reading Van Persie: Maradona một lần M88 ca ngợi chân trái của tôi tinh tế anh ấy và rất độc đáo.