Cập nhật chấn thương Paris: Recovery Dracusler Đào tạo toàn diện M88.com, Anh em và Salavia thứ hai và ba chấn thương khác

Thể thao hạnh phúc Ngày 5 tháng 12 Tin tức Paris Saint-Germain đã cập nhật tình huống chấn thương của đội, câu lạc bộ đã xác nhận rằng Salavia, Iceri và Bernard sẽ không được Xuống Montpellier, trong khi Dracusler cũng cần phải đánh giá. Draxler đã nối lại đào tạo toàn diện trong tuần… Continue reading Cập nhật chấn thương Paris: Recovery Dracusler Đào tạo toàn diện M88.com, Anh em và Salavia thứ hai và ba chấn thương khác