Capello: Bi Mobila là tiền đạo về phía trước toàn diện M88 ở Ý không hiểu tại sao Fred được ăn

Happy Sports 12 tháng 12, Capello Cartler Ý đã nói về đội Champions League tuần này, Capello tin rằng Mobila là Ý. Tiền đạo toàn diện nhất bây giờ. “Vì Mobila là tiền đạo về phía trước toàn diện nhất ở Ý, anh ta là tiền đạo truyền thống, bạn có thể chơi với một… Continue reading Capello: Bi Mobila là tiền đạo về phía trước toàn diện M88 ở Ý không hiểu tại sao Fred được ăn