Migala Chiến tranh châu Âu năm năm: La Liga M88 tiếp tục dẫn đầu, thứ ba

Happy Sports ngày 28 tháng 11, Champions League và Union Cup, Feder châu Âu cũng được cập nhật tình hình của các điểm chiến tranh châu Âu trong năm năm qua. La Liga tiếp tục xếp hạng đầu tiên trong những lợi thế của việc dẫn đầu lãnh đạo khoảng 1,5 điểm, Serie A vẫn… Continue reading Migala Chiến tranh châu Âu năm năm: La Liga M88 tiếp tục dẫn đầu, thứ ba