Chính thức: Champions League sẽ mở ra trong M88.com nữ đầu tiên, Trọng tài Pháp FLAPTE sẽ thực thi Juventus

JOY SPORTS ngày 1 tháng 12 Theo một số báo cáo truyền thông, Liên bang châu Âu đã chính thức tuyên bố rằng Champions League sắp mở ra ở Hồng y nữ đầu tiên, Nữ trọng tài nữ Pháp Steven – Flapte sẽ thực thi bản chất của Juventus để đáp ứng nhóm Dynamo của… Continue reading Chính thức: Champions League sẽ mở ra trong M88.com nữ đầu tiên, Trọng tài Pháp FLAPTE sẽ thực thi Juventus