Blanco M88: Sẽ không huấn luyện dòng đầu tiên trong tương lai, sẽ tham gia cùng bạn làm việc

Các môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, Blanco gần đây đã chấp nhận cuộc phỏng vấn Telefoot, ông nói rằng ông sẽ tập trung vào chính mình trong công việc, sẽ không tham gia bóng đá trưởng thành. Blanco, 55 tuổi, đã dạy Bordeau, Paris Saint-Germain và đội tuyển quốc gia Pháp,… Continue reading Blanco M88: Sẽ không huấn luyện dòng đầu tiên trong tương lai, sẽ tham gia cùng bạn làm việc