M88.com, Chủ tịch Barcelona: Năm 2003, La Porta thành công cho cuộc bầu cử và nói dối đã được ký kết.

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, trước đó, Tổng thống Bassat, Tổng thống Bassat, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Trạm phát sóng Catalonia, 2003 La Porta nằm cho sự lựa chọn thành công. Ký Baker Ham. Những gì đã xảy ra trước cuộc bầu cử, tôi là 42% ý định… Continue reading M88.com, Chủ tịch Barcelona: Năm 2003, La Porta thành công cho cuộc bầu cử và nói dối đã được ký kết.