PV: Milan M88.com đang tiến lên với Dana Rome trong khoảng 2024 và hợp đồng là sự khác biệt lớn nhất.

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Theo Skilla của phóng viên Ý, trong Tweet cá nhân, AC Milan hiện đang tiến lên với cánh cửa chính để đàm phán với cửa chính. Hai bên dự kiến ​​sẽ tiếp tục đến năm 2024. Skilla tiết lộ rằng Milan đã bước vào giai đoạn cốt… Continue reading PV: Milan M88.com đang tiến lên với Dana Rome trong khoảng 2024 và hợp đồng là sự khác biệt lớn nhất.