Lịch sử Lịch sử Champions League: Manchester United 25 Nô giấu đầu tiên Bayern Ajac M88 SIK

Thể thao hạnh phúc Ngày 5 tháng 12 Tin tức thị trường chuyển nhượng Đức đã được xếp hạng trong lịch sử Champions League, trong đó Manchester United được xếp hạng đầu tiên với 25 bất bại, Bayern, Ajac Siye theo sau là 19. 1, Manchester United, 07/08 Mùa – 08/09 Mùa, 25 bất bại… Continue reading Lịch sử Lịch sử Champions League: Manchester United 25 Nô giấu đầu tiên Bayern Ajac M88 SIK