Real Madrid vs Sevilga Tỷ lệ: Nacho và Basqueus và cột M88 lên tới 7,6 điểm

Ở vòng 12 của Li Liga League, Real Madrid 1-0 Seville, theo cách của Royal, Nacho và Basque, Tóm tắt Hoàng gia, 7,6 điểm cao nhất. Sau đây là đánh giá chi tiết: Real Madrid bắt đầu: Cul Tuva 6.9, Basquez 7.6, Varan 7.0, Nacho 7.6, F – DI DI 6.7, KROSS 6.7, Moderich 6,9,… Continue reading Real Madrid vs Sevilga Tỷ lệ: Nacho và Basqueus và cột M88 lên tới 7,6 điểm

Halffield – Benze Ma Lặp lại của Jingshen Huangma M88.com là 0-0 Seville

Thể thao vui vẻ ngày 5 tháng 12, thời gian Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 12 năm 23:15, vòng 12 La Liga bắt đầu và Thử thách Real Madrid Seville. Trong nửa đầu, Bến Zema đã nhiều lần xảy ra. Vào cuối một nửa, hai bên tạm thời 0-0. Real Madrid nằm trong một… Continue reading Halffield – Benze Ma Lặp lại của Jingshen Huangma M88.com là 0-0 Seville