Post Post Post: IBI cũng bị thương 12-1m88.com4 ngày

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 theo báo cáo phóng viên “Buổi tối” truyền thông Ý, IBI cũng sẽ bị thương 12-14 ngày. Theo báo cáo trước đó, IBU đã bắt đầu thực hiện đào tạo phục hồi chức năng. IBI đã được thay thế bởi các cơ trong trò chơi ở Milan… Continue reading Post Post Post: IBI cũng bị thương 12-1m88.com4 ngày