Chấn thương được trả lại trong một tháng và M88 Real Madrid chính thức: Đùi phải của Azar trước chấn thương cơ bắp

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 Real Madrid tuyên bố rằng sau khi chẩn đoán đội y tế Real Madrid, các cơ cơ thẳng trước đùi phải vào đùi phải. Sự tiến bộ của chấn thương là được quan sát thêm. Ngày 29 tháng 11 La Liga 11 Vòng, Real Madrid trên Alavis,… Continue reading Chấn thương được trả lại trong một tháng và M88 Real Madrid chính thức: Đùi phải của Azar trước chấn thương cơ bắp