Cựu người Bắc Kinh và người giúp việc viện trợ nước ngoài được nhận vào Superchard M88: Tôi cảm thấy sốc khi lần đầu tiên nhận được tiền lương

Happy Sports ngày 26 tháng 11, trước đây, những người Bắc Kinh và viện trợ nước ngoài trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hà Lan Voetbalprimeur, đã nói về trải nghiệm của siêu siêu chơi, ông nói rằng tôi đã đến Trung Quốc để đá. Quả bóng thực sự là tiền. Ma Du nói… Continue reading Cựu người Bắc Kinh và người giúp việc viện trợ nước ngoài được nhận vào Superchard M88: Tôi cảm thấy sốc khi lần đầu tiên nhận được tiền lương