Real Madrid vs Alavis Đầu tiên: Azar, Mariano, Arsenion M88 Tóc đầu tiên, Nago đã chơi

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, lúc 4 giờ sáng, La Liga 11th, Real Madrid nằm trên Alavis, trước trận đấu, chính thức đã công bố danh sách đầu tiên của trò chơi này. Real Madrid bắt đầu: 1-Kuruva, 17-Basque, 5-Warane, 6-Nacho, 12-Marcelo, 8-Cross, 10-Mo Deliqi, 14-Kassei, 11-Arsenio, 7-Azar, 24-Mariano Sửa chữa… Continue reading Real Madrid vs Alavis Đầu tiên: Azar, Mariano, Arsenion M88 Tóc đầu tiên, Nago đã chơi