Chính thức: Chân phải của Demerah Chấn thương cơ bắp thẳng, chấp nhận lại đánh giá tình trạng vật lý sau 10m88 ngày

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12 Câu lạc bộ Juventus chính thức tuyên bố rằng các cổ phiếu chân phải của Defender Demillar đã bị chấn thương nhẹ, anh ta sẽ ở 10 Thiên đường một lần nữa chấp nhận đánh giá về tình trạng thể chất. 3-0 Sau khi giành chiến thắng… Continue reading Chính thức: Chân phải của Demerah Chấn thương cơ bắp thẳng, chấp nhận lại đánh giá tình trạng vật lý sau 10m88 ngày