Body M88 thế giới: Jimenes sẽ không bị thương ở gia súc đỏ Salzburg, và không có tỷ lệ Madrid

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12 theo “Tin tức thể thao thế giới” của Tây Ban Nha Tỷ lệ Champions League và Madrid. Jimeişmah Trong vòng đấu Champions League này được thay thế bằng chấn thương trong trò chơi, thứ Tư này, ông đã tiến hành thử nghiệm, và kết quả cho… Continue reading Body M88 thế giới: Jimenes sẽ không bị thương ở gia súc đỏ Salzburg, và không có tỷ lệ Madrid