Zhu Wei M88: Sau 86, tôi có một đội Maradona để giành chiến thắng trong đội, tôi đã đưa nó cho doanh nghiệp bóng đá.

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 Ladona, Zhu Wei nói rằng Maradona World Cup đã giành chức vô địch để khiến chính mình quyết tâm tham gia bóng đá.

“Anh ấy được sinh ra cho bóng đá. Công nghệ chân trái của Maradona là vô song, không cần phải luyện tập, những người khác cũng không thể thực hành.”

“Trong World Cup năm 1986, tôi đã ở quận Hồng Khẩu, tôi thấy Maradona để giành chiến thắng trong đội, quyết tâm tham gia vào việc kinh doanh bóng đá. Anh ấy là một người có một người ảo thuật một cách tuyệt vời.”

(9)

Goodbye, Vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *