Yan Jun Ling chấn thương mắt đến hình ảnh đào tạo hoàng hôn: Đào tạo mùa đông của tôi đã mở M88.com

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, thời gian Bắc Kinh hôm nay, cửa Shanggang đặt Yan Jun Ling ra khỏi vết thương mắt của anh ta để phục hồi bức ảnh đào tạo.

Trong vòng đầu tiên của vòng đầu tiên của vòng đầu tiên của vòng đầu tiên của vòng đầu tiên của vòng đầu tiên, Yan Jun Ling làm đau mắt vào mắt, và sau khi anh được Chen Wei thay thế. Sau trận đấu, anh ta đã kiểm tra mắt anh ta nặng hơn, anh ta đã trở lại Thượng Hải và được phẫu thuật mắt chấp nhận.

do chấn thương, Yan Jun Ling cũng không mang theo cảng đến Doha để tham gia vào trò chơi AFC. Sau khi hoạt động được hoàn thành thành công, Yan Junling trở lại đào tạo ngày hôm nay. Anh ta lấy ảnh của mình và viết:

“Phí điện gần như, đào tạo mùa đông của tôi bắt đầu.”

(sông Tunnean)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *