Vùng Jie là khu vực phạt để gửi M88.com điểm chụp điểm Cao GUI, cảng cuối cùng là 0-2

Các môn thể thao vui vẻ 4 ngày tháng 12 Cuộc thi 31 phút, tất cả các phía bắc chơi phản công, quay lại Ray Wenjie cấm người. Trọng tài đã kết án một quả phạt đền và Cao Gui đã làm Shidder để hoàn thành kích thước của mận. Shanggang tạm thời 0-2 ngược.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *