Valencia Zhongwei Baisi được công bố từ M88, Tây Ban Nha: Đây là một vinh dự và niềm tự hào.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12 năm 2, Valencia, Nasa, được công bố trên phương tiện truyền thông xã hội và ông đã giành được quốc tịch Tây Ban Nha.

Paulista: “Tôi đã được trao quốc tịch Tây Ban Nha, tôi chỉ có thể cảm ơn đất nước và công dân xinh đẹp này ở đây có thể chào đón tôi. Tôi sinh ra ở Brazil, tôi yêu đất nước của tôi, Nhưng Tây Ban Nha đã cho tôi rất nhiều, tôi được sinh ra ở đây trong cuộc sống của tôi. “

” Đối với tôi, đây là một loại danh dự và niềm tự hào, cảm ơn sự hào phóng và hỗ trợ. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn. Rất may mắn Có thể có được tình yêu từ hai quốc gia tốt nhất thế giới.

Quốc tịch gốc Polysta 30 tuổi là Brazil, và mùa giải là 7 lần ở Valencia.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *