Trước trò chơi Napoli, tất cả người chơi mặc phiên bản đặc biệt của Maradona 10 Jersey cho M88 thương tiếc.

Happy Sports vào ngày 27 tháng 11, vòng 4 của Tập đoàn Liên minh châu Âu F Group, Naples’s Home to the game, tất cả người chơi của Napoli đều mặc phiên bản đặc biệt Ladona 10 Jersey tham gia vào nghi thức im lặng.

(Coldstream)

Goodbye, The King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *