Trong 7 phút mở, Zhang Lin M88.com và Wilmare đã bị tổn thương sau chấn thương

Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, 7 phút, Zhang Linyi và Wilmare đã đối đầu, và Zhong Zihao đã được thay thế.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *