Tony giáo viên đi trực tuyến một lần nữa! Augusto cảm ơn li ke ke, m88.com, cảm ơn sắt sắt

Thể thao hạnh phúc Ngày 1 tháng 12 Tin tức Guoan Player Li Ke có thể biến thành giáo viên Tony, lần này khách hàng của anh ấy là một đồng đội Augusto.

Trước đây, Li có thể mang lại cho Bacashib và Alan Hai Friends, lần này “Tony Li” một lần nữa hấp thụ khách hàng mới – Augusto, xem kỹ năng làm tóc của mình Nhận dạng nhất quán của đồng đội. Augusto cũng tham gia tin tức về cắt tóc trong phương tiện truyền thông xã hội, và văn bản: Cảm ơn sắt!

(Cục thứ 9 ngắn hơn)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *