Tiếng Anh-Ultra chính thức đã công bố danh sách ứng cử viên của người chơi tốt nhất: Cheilville (Chelsea) 1 Mục tiêu 1 Zero Seal Fernandes (Manchester United) 4 Mục tiêu 1 Hỗ trợ Glalish (Aston Vila) 2 Mục tiêu 2 Hỗ trợ ( ) 3 Zero Seal Obontan NA (Westernham Union) 1 Mục tiêu 1 Zero Seal Phường Plas (Southampton) 3 Mục tiêu 2 Hỗ trợ (Karl) ->

Tiếng Anh-Ultra chính thức đã công bố danh sách ứng cử viên của người chơi tốt nhất:

Cheilville (Chelsea) 1 Mục tiêu 1 Zero Seal

Fernandes (Manchester United) 4 Mục tiêu 1 Hỗ trợ

Glalish (Aston Vila) 2 Mục tiêu 2 Hỗ trợ

( ) 3 Zero Seal

Obontan NA (Westernham Union) 1 Mục tiêu 1 Zero Seal

Phường Plas (Southampton) 3 Mục tiêu 2 Hỗ trợ

(Karl)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *