Thiền: Juventus xem xét bán Benadski, không nhằm gia hạn M88 của mình

môn thể thao vui vẻ ngày 28 tháng 11

Theo mười phương tiện truyền thông địa phương

“Corriere del Torino “, do hợp đồng của Juventus, 2022 Hết hạn năm, Benadsky hoặc với câu lạc bộ, hoặc sẽ được bán. Benadsky đang ở trong giao điểm sự nghiệp, anh ta cần phải xem xét cẩn thận tương lai của mình. Đối với Juventus, không có chương trình ôn hòa khi xử lý vấn đề tương lai của Benarski. Sau mùa giải 8

Sau vòng trò chơi, Benardski chỉ được chơi bởi Juventus

4 Không có mục tiêu và hỗ trợ. (Hai lỗi) ->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *