Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, sau vòng thứ năm của nhóm Champions League Tình huống cụ thể của chấn thương chân là được xác định. Quan chức Dott nói rằng do chấn thương lưng, ít nhất sẽ không chơi giải đấu với Frankfurt vào cuối tuần này. Hu Mersale đã biến thành bàn chân trong trò chơi trong trò chơi, và anh không thể khẳng định sau chấn thương. Đối với Mel Hom có ​​thể chơi vào cuối tuần, Dot Official nói rằng điều này sẽ sớm được kết luận. ( ) ->

官方:德莱尼将因背伤缺席周末联赛 胡梅尔斯能否出战有待确定

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, sau vòng thứ năm của nhóm Champions League Tình huống cụ thể của chấn thương chân là được xác định.

Quan chức Dott nói rằng do chấn thương lưng, ít nhất sẽ không chơi giải đấu với Frankfurt vào cuối tuần này.

Hu Mersale đã biến thành bàn chân trong trò chơi trong trò chơi, và anh không thể khẳng định sau chấn thương. Đối với Mel Hom có ​​thể chơi vào cuối tuần, Dot Official nói rằng điều này sẽ sớm được kết luận.

( )

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *