Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Chelsea vs Seville, phút thứ 9, bóng Harffitz, chân phải của Jili dừng lại với một không gian, sau đó chân trái ! Quả bóng được vặn vào góc xa! Chelsea dẫn đầu 1-0! ->

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Chelsea vs Seville, phút thứ 9, bóng Harffitz, chân phải của Jili dừng lại với một không gian, sau đó chân trái ! Quả bóng được vặn vào góc xa! Chelsea dẫn đầu 1-0!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *