Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Multi-Party Media đã báo cáo rằng đội tuyển quốc gia Argentina đã chính thức xác nhận, trái tim Wang Maradona đã ngừng qua đời, và năm đã 60 tuổi. Thẻ Casillassia nổi tiếng của Tây Ban Nha cũng đã ban hành một văn bản trong lần đầu tiên, cho thấy sự thương tiếc của mình. Casillass nói: “Đây là một ngày buồn trong lịch sử bóng đá, Maradona đã qua đời. Hãy yên nghỉ, thiên tài bóng đá! ( )” [thép sắt Quyền anh) ->

卡西利亚斯悼念马拉多纳:足球历史上悲伤的一天

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Multi-Party Media đã báo cáo rằng đội tuyển quốc gia Argentina đã chính thức xác nhận, trái tim Wang Maradona đã ngừng qua đời, và năm đã 60 tuổi.

Thẻ Casillassia nổi tiếng của Tây Ban Nha cũng đã ban hành một văn bản trong lần đầu tiên, cho thấy sự thương tiếc của mình.

Casillass nói: “Đây là một ngày buồn trong lịch sử bóng đá, Maradona đã qua đời. Hãy yên nghỉ, thiên tài bóng đá! ( )”

[thép sắt Quyền anh)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *