Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 26 tháng 11, lúc 04:00, vòng 4 của trận đấu Champions League, Ma Jing sẽ gặp Moscow Train Head ở nhà. Trước trận đấu, Ma Jing chính thức đã cập nhật danh sách các trò chơi này, nơi tuyến tiền trưởng do Phillius dẫn đầu, và Suarez sẽ tiếp tục thiếu vương miện mới, cơ bắp Costa, vì vậy đội không sẵn lòng chấp nhận rủi ro. Cánh cửa sẽ là : 1-GOBI, 13-OBRAC Beegae : 2- Jimines, 12-Lord, 15 – Savich, 18-Feelpe, 22-Elmo, 23-Tripil, 29-radad Cánh đồng giữa : 6-Cork, 8 – Saul, 11-lemar, 14- , 20-porolo, 21-Karaceco, 30-Herman-Calavina, 34-MOA, 35-Sanafry Sia Chuyển tiếp : 7-Philox, 10-Corea, 17-sa Punji, 27-Camello (Tone nhẹ) -> <!–

马竞欧冠大名单:菲利克斯领衔,苏牙、科斯塔继续缺阵

Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, thời gian Bắc Kinh, ngày 26 tháng 11, lúc 04:00, vòng 4 của trận đấu Champions League, Ma Jing sẽ gặp Moscow Train Head ở nhà. Trước trận đấu, Ma Jing chính thức đã cập nhật danh sách các trò chơi này, nơi tuyến tiền trưởng do Phillius dẫn đầu, và Suarez sẽ tiếp tục thiếu vương miện mới, cơ bắp Costa, vì vậy đội không sẵn lòng chấp nhận rủi ro.

Cánh cửa sẽ là

: 1-GOBI, 13-OBRAC

Beegae : 2- Jimines, 12-Lord, 15 – Savich, 18-Feelpe, 22-Elmo, 23-Tripil, 29-radad

Cánh đồng giữa : 6-Cork, 8 – Saul, 11-lemar, 14- , 20-porolo, 21-Karaceco, 30-Herman-Calavina, 34-MOA, 35-Sanafry Sia

Chuyển tiếp : 7-Philox, 10-Corea, 17-sa Punji, 27-Camello

(Tone nhẹ)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *