Tất cả phải thay đổi tên trung lập! Siêu nhân vật chỉ đủ điều kiện, Guoan, Shen M88.com, Taishan có thể giữ lại

Happy Sports 25/11, Hiệp hội bóng đá đã tổ chức một cuộc họp giải đấu tại Tô Châu ngày nay, thảo luận về tên của tên câu lạc bộ trung hòa và thanh toán. Từ mùa 2021, Zhongchao, Trung Quốc A, tên câu lạc bộ chuyên nghiệp của Trung Quốc phải được “nhập”, nếu không, Hiệp hội bóng đá Trung Quốc không đăng ký.

Tin tức “Tin tức bóng đá”, hiện tại chỉ có Câu lạc bộ Nhân dân Đại Liên là đủ điều kiện, và phần còn lại của câu lạc bộ cần thay đổi tên trung lập vào năm tới.

Hai từ “Guoan” tại Trung Quốc có thể được giữ lại, và “Taishan” ở Luneng Taishan có thể được giữ lại. “Shenhua” có thể được giữ lại trong không gian xanh “.

(Ít băng hơn)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *