Tạm biệt Diego! “Bóng đá thế giới M88” di chuyển MV để gửi Maradona khác

Bầu trời vô tận, cánh đại bàng Pampas Eagle, bất động sản xanh, anh hùng Argentina và đam mê! Ông diễn giải nghệ thuật bóng đá cho thế giới, và anh ta đã tạo ra sự ngay lập tức cổ điển. Phần là thay thế, luôn luôn gặp phải, hãy nhớ, hãy để những người tận tâm sẽ luôn ở trên thế giới! Goodbye, Diego; Goodbye, Maradona! “Bóng đá thế giới” được sử dụng để gửi Maradona khác với một “một loại anh hùng đặc biệt”, hãy gửi một quả bóng vĩnh cửu khác nhau! (Thể thao CCTV)

Goodbye, The Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *