Sky Sports Bology Lịch sử Người chơi tốt nhất: C Luo được bầu, Messi thứ hai M88.com Old Marbell 34

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 “Sky Sports” Bỏ chọn khởi xướng, phiếu bầu là cầu thủ bóng đá tốt nhất. Cuối cùng C Lu Luo được bầu.

Tổng cộng có bốn người chơi bước vào ứng cử viên bỏ phiếu, đó là quả bóng Wang Beili, và bóng Wang Maradona, Barcelon Star Messi, Juventus C Luo.

483317 Tên cư dân mạng đã tham gia bỏ phiếu này, và cuối cùng C Luo đã nhận được 35,8% vé, Messi đã nhận được 35,4% vé, Maradona đã nhận được 16,7% phiếu bầu, Beiler đã nhận được 12,1% phiếu bầu .

Trong cuộc bỏ phiếu của “Sky Sports”, C Luo được coi là cầu thủ bóng đá tốt nhất.

(Yazao Cao)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *