Shanggang Press chính thức M88 Sun-Mank Hulk đã tham gia vào các tin đồn đào tạo xây dựng, vắng mặt không tấn công

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, mặc dù Hulk đã “ba điểm dừng” trong tương lai gần, ông vẫn tham gia khóa đào tạo đội Hồng Kông vào ngày hôm qua. .

Kể từ khi Hurk, đã bị bắt gặp Perera, không có danh sách các nhà vô địch Thượng Hải, có một tin đồn gần đây về Hulk, đã được tiết lộ từ các phương tiện truyền thông. Hulk đã được “ba điểm dừng” ở Hồng Kông, nhưng sau đó anh ta bị đồn bởi một số phóng viên truyền thông. Hôm qua, tôi đã gửi một tin tức, đào tạo Shanggang, tôi đã không thấy dấu vết của Hurk, chỉ để ăn anh ta.

Thời gian Bắc Kinh vào tối đêm khuya, Shanggang Press chính thức Zhao Xiaochen đã sấy khô rất nhiều hình ảnh của đội tập luyện ngày hôm qua, nơi Hulk cũng tham gia Sau khi luyện tập, những tin đồn về dấu vết huurke không đính kèm những tin đồn về dấu vết Hulk.

(Nanling khóc)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *