Rừng Thánh M88, game bắn súng điểm công nghiệp Debloy đã hoàn thành lây truyền

Thể thao hạnh phúc Ngày 5 tháng 12 Tin tức thứ 11 của Yingchao, Manchester City đã tổ chức Fulham. Ở phút thứ 26, Sterling còn lại ở phía bên trái và bên phải, và Debrah đã bị phạt và Manchester City dẫn 2-0. Cuộc thi chủ nhà của Debrah đã là một phát súng.

(Jacky)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *