Romano: Chelsezheng M88.com đang xem xét cho phép Kaipa thoát khỏi từ tháng 1 hoặc Ming Xia

Happy Sports Ngày 25 tháng 11 Tin tức Romano News, Chelsea xem xét cho phép Kaipa vào tháng 1 hoặc Mingxia từ đội.

Sau khi di đến Chelsea, Kempa đã mất vị trí đầu tiên và Cutch cũng đã trở thành lựa chọn khẩn cấp của đội.

Theo phóng viên, Chelsea đang xem xét cho phép Kaipa rời khỏi đội vào tháng 1 hoặc mùa hè tới.

Mùa này cho đến nay, cuộc thi Kapa 26 tuổi chỉ đại diện cho Chelsea chơi 3 lần.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *