Ricme thương tiếc con ngựa M88 Ladona: Không ai có thể chơi như một con ngựa già, trò chơi của anh ta quá tuyệt vời

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Maradona đột nhiên chết, 60 tuổi, Ricme, trong một video về phương tiện truyền thông xã hội, cũng với vị vua này chia tay.

“Không ai có thể chơi như anh ta, cũng có thể học anh ta để chơi, trò chơi của anh ta thực sự tuyệt vời. Cảm ơn Diego, tôi hy vọng rằng anh ta sẽ yên nghỉ, gửi nó đến gia đình Maradona. Một cái ôm rất chân thành. “

(nửa ngắn trong số chín Bings)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi -> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *