Real Madrid vs Alavis Đầu tiên: Azar, Mariano, Arsenion M88 Tóc đầu tiên, Nago đã chơi

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, lúc 4 giờ sáng, La Liga 11th, Real Madrid nằm trên Alavis, trước trận đấu, chính thức đã công bố danh sách đầu tiên của trò chơi này.

Real Madrid bắt đầu: 1-Kuruva, 17-Basque, 5-Warane, 6-Nacho, 12-Marcelo, 8-Cross, 10-Mo Deliqi, 14-Kassei, 11-Arsenio, 7-Azar, 24-Mariano

Sửa chữa Real Madrid: 13 – Lu Ning, 26-Altumbe, 3-Milly Tang, 20-Viezuas, cao 21-Ode, 22-ISO, 23-Đàn ông di, 25-Rodrigo

Alavis Startup: 1 – Pacero, 3-Dourt, 22-Legena, 5-Largardia, 23-Simo, Navaro, 11-Rioj, 6-Batalya, 8-Skin Na, 24-Joea-peretelo, 7-Lucas-Perez, 9-Heylu

Alavis thay thế: 13-Westvi, 2-Tower Odd, 4-Eli, 10-Premitty, 14-Dewison, 16-Edgar-Mendes, 17-Adrian-Marin, 21-Martin-Aquaregia, 26 – Harvey – Lopez, 27-Serger Garcia, 29-serest, 37-Thomas Tawres

(Cười)

<!–

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *