Quy định của các trò chơi quốc gia: Kỹ năng dành cho nam giới sẽ được sửa đổi từ UM8820 từ UM8820

Thể thao hạnh phúc vào ngày 3 tháng 12 theo Cơ quan Tổng hợp Thể thao Nhà nước, các quy định về cuộc đua của Hội đồng Thể thao Quốc gia, đã sửa đổi từ U17 sang U20.

Để thực hiện một công việc tốt trong phòng chống autturgic, Thế vận hội Olympic Tokyo chuẩn bị cho cuộc thi và Thế vận hội quốc gia lần thứ 14 (sau đây gọi là mười bốn Yun), giờ đây đã quyết định cải thiện các quy tắc chung của cuộc thi vận tải mười bốn. Trong số đó, các thành viên trong nhóm bóng đá nam đã được sửa đổi từ U17 đến U20, đã được thay đổi từ năm 2004 đến 2001.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *