Quốc phòng phóng viên thể thao Klop và Bt? Leinkel M88: Trước đây là sai.

克洛普与BT Sport记者就赛程激辩?莱因克尔:前者怪错对象了

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 sau khi kết thúc vòng Liverpool và Brighton, huấn luyện viên chính của Liverpool đã được phóng viên BT Sport phỏng vấn, tại Liverpool Thời gian đá đã phàn nàn rằng hai người đã thay đổi sự chấp thuận của họ. Về vấn đề này, Leinkell nói rằng Klop đã phạm sai lầm về việc phàn nàn.

Trên Tweet của riêng mình, Leinke nói: “Thật là sai lầm, thời gian đá là nguyên tắc chính thức của Ultrafine tiếng Anh, trong lịch trình, tôi rất thông cảm, nhưng anh ấy đổ lỗi Đối tượng sai. “

Liên kết phương tiện liên quan:

Sau thời gian đá, sau Klop, phóng viên thể thao BT được tranh luận

(Julio)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *