Quạt Maradona và cảnh sát đã phá vỡ M88 đột ngột, và hai bên đã đẩy mạnh, cảnh sát được bao quanh bởi những người sống.

Ngày 26 tháng 11, 26 tháng 11, Bóng huyền thoại của Argentina Saido Lễ chia tay cơ thể của Buenos Aires Cung điện tổng thống tổ chức. Theo báo cáo viễn thông hàng ngày, nó đông đúc với những người tò mò trên đường phố bên ngoài nhà tổng thống. Có một cuộc xung đột với cảnh sát trong cảnh và cảnh sát. Video tại chỗ cho thấy cả hai bên đã bị đẩy, và cảnh sát đã được bao quanh bởi những người sống.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *