Phóng viên Miao Yuan: Terechid of Tejira đưa lên chương trình nghị sự nhưng M88.com có ​​các đội khác để can thiệp.

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 5 tháng 12 Theo phóng viên Miao Yuan News, việc nhập tịch của Tejira đã đưa ra lịch trình, sự lãnh đạo của cấp độ bóng đá quốc gia có thẩm quyền rất được công nhận, nhưng điều này Có thể có tai nạn tương đối lớn.

Miao ban đầu tiết lộ rằng có những đội khác để can thiệp Te Xielai, và ông cũng nói: “Suning chỉ muốn sử dụng phương pháp tuân thủ, để bảo vệ các quy tắc hoặc tiêu diệt các quy tắc ? “

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *