Pampas Eagle bay lên thiên đàng, Tăng cường thời kỳ hiện tại của Maradona “Hình ảnh thú vị ngày nay” M88 Dừng

Happy Sports ngày 26 tháng 11, hôm nay đã mở điện thoại di động, phía bên kia Thái Bình Dương đến từ thế giới, và quả bóng Wang Maradona rời khỏi thế giới và một huyền thoại khác ở xa năm 2020. .

Pampas Eagle bay từ đồng cỏ lên thiên đường, Argentina ngày nay khóc.

để thương tiếc quả bóng Wang Maradona, “Hình ảnh thú vị ngày nay” Thời kỳ này dừng lại, tôi hy vọng rằng con ngựa già bay như thiên đường!

Chức năng hàng ngày – Bóng đá

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *