Như: Kết thúc và Nike mười năm, Ramo M88 được ưu tiên hơn để chuyển Adidas

Thể thao vui vẻ Tin tức ngày 28 tháng 11 Theo báo cáo “Aspaasure”, mặc dù vẫn không có hợp đồng nào với bất kỳ nhà tài trợ thiết bị nào, Ramos đã bắt đầu công khai. Giày của Adidas, có nghĩa là sau khi kết thúc với sự hợp tác mười năm của Nike, anh ta nghiêng về Adidas hơn.

Ramos đã phát hành một video đào tạo trên mạng của mình, và lần đầu tiên anh ấy đeo giày Adidas lần đầu tiên, anh ấy luôn hợp tác với Nike trong thập kỷ qua.

Vào tháng 9 năm nay, Ramos đã quyết định không hợp tác với Nike. Hiện tại, ông cũng đã nhận được một số thương hiệu thể thao, bao gồm 1,5 triệu euro mỗi năm, là anh ta. Hai lần hợp đồng trước đó (600.000 euro).

Báo cáo châu Á tiết lộ rằng hiện tại, Adidas, Andema, Cân bằng mới và Hummer đã tham gia vào cuộc thi.

(Kosimo)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *