Nhóm Champions League B: Menxing Shuangli Miner, người khai thác Swinked Real Madrid, Real Madrid Double M88 Kill Inter Milan, Inter Middle :?

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, Champions League B Group 5th, Real Madrid 0-2 được liệt kê cho người khai thác, đã bị đối thủ giết chết. Những người khai thác 7 điểm đến thứ hai và Real Madrid rơi vào nhóm 3.

Nhóm này, cánh cửa là 6-0, ngôi nhà 4-0 đã giết người khai thác hai lần; Người khai thác Pastead 3-2, 2-0 Kill Real Madrid; Real Madrid 3-2, đi 2-0 giết đôi Inter Milan.

Sau đó, trong cùng một trò chơi, Inter Mi sẽ ở trong cảnh. Hai đội được làm tròn lần đầu tiên 2-2.

Liên quan: Champions League B Nhóm: Vòng cuối cùng của Real Madrid, chiến thắng, chiến thắng của đất nước và hy vọng rằng Real Madrid Vs Door được chia thành công suất

(cười)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *