Nhớ lại giết chóc, 15 năm M88 Front Milu và Maradona chơi tiếp sức trong Qatar

Happy Sports ngày 27 tháng 11, hôm nay, Ủy ban tổ chức giao hàng và kế thừa của Catar World Cup “phát hành một video trong WEIBO và nhớ lại sự giết chóc đầy đủ.

Năm 2005, năm 2005, quốc gia đầu tiên của Qatar được lãnh đạo bởi Milu, đã gặp Maradona đến thăm Qatar. Hai người chơi lên với đầu và tiêu đề, tận hưởng hạnh phúc do bóng đá mang đến.

(tất cả lạnh, im lặng)

Goodbye, nhà vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *