Nghi ngờ phải trả lời thế giới bên ngoài, Hulk M88.com đã ban hành: Tôi mạnh mẽ, nhưng tâm lý học mạnh mẽ hơn

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11 hôm nay, Thượng Hải viện trợ nước ngoài được ban hành trong nền tảng xã hội, nghi ngờ phản ứng với những tin đồn gần đây trong những năm gần đây.

Sau cuộc xung đột của huấn luyện viên trưởng Pereira, có một tin đồn rằng Hulk đã “ba điểm dừng” bởi Câu lạc bộ Shangang. Hôm qua, Hurk đã được đào tạo, và không có dấu vết, chỉ để ăn. Thời gian bạn có thể nhìn thấy anh ấy.

Theo bức ảnh của báo chí Yugang, Zhao Yuchen, bức ảnh của Weibo, ngày hôm qua Hulk đã tham gia xây dựng của Shanghao. Thời gian Bắc Kinh vào đầu giờ sáng, Hulk đã cập nhật Weibo đã viết: “Tôi không chỉ rất mạnh, mà còn tâm lý mạnh hơn.”

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *