Naples vs Rome 10 phút Đồng hồ M88.com, hai bên lơ lửng trò chơi cho Maradona

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, Naples vs Rome 10 phút, trò chơi bị đình chỉ, hai người chơi có một phút Maradona trong một phút!

Goodbye, Vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *