Một cột mốc khác! Debrah chơi M88.com để đến Malaysia Shuai Jiao Chaowa 400 bóng

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, tối nay, tối nay, vòng 11, Manchester City đến Fulham, phút thứ 25 của trận đấu và Debu, giúp Manchester City 2 -0 tạm thời dẫn.

Theo thống kê dữ liệu, mục tiêu này trong Debrah là mục tiêu đầu tiên của Guadiola.

Gua Shuai dạy Manchester City đi đến nhiều thị trường

1, Manchester City 400 Ball

2, Liverpool 358 Ball

3, Thorn nhiệt 309 bóng

4, Bóng Chelsea 301

(một nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *